Lancering “KlachtWijzer”.

Omdat niet elke organisatie gelijk is en klachtbehandeling maatwerk impliceert, wordt geen vast omschreven werkwijze, maar een aantal minimum organisatienormen voor een effectieve en behoorlijke klachtbehandeling beschreven in de KlachtWijzer, als uitwerking van en aanvulling op de wettelijke normen in de Algemene wet bestuursrecht en de Behoorlijkheidswijzer. Een Klachtwijzer.

Doelen KlachtWijzer: Procedurele rechtvaardigheid bieden, zowel naar klager als beklaagde(n).
Uniforme, integrale en transparante klachtbehandeling bewerkstelligen. Verschillen in kwaliteit van klachtbehandeling verkleinen. Handhaafbare normstelling aanreiken.

Doelgroep: Professionals werkzaam binnen het domein van klachtbehandeling.

Toepassing: De KlachtWijzer is een korte en krachtige bundeling van de belangrijkste normen die gelden voor interne klachtbehandeling. Het wijst samen met de Infographic Intern Klachtrecht de route hoe effectief om te gaan met klachten. Wijzer en bewuster.