Nieuw: De RegelWijzer!

Een nieuwe tool, toepasbaar in de werkpraktijk van professionals, werkzaam binnen het domein van klachtbehandeling. De RegelWijzer is een compilatie van de top 10 belangrijkste juridische basisvereisten uit hoofdstuk 9 Awb, die gelden voor interne klachtbehandeling.

Leave a Reply

6 + 2 =