COACHING ON THE JOB

Individueel, resultaatgericht, leren met persoonlijke begeleiding is dé manier bij uitstek om deelnemers te versterken in hun professionele gedrag en vaardigheden. ynParley loopt met je mee in jouw dagelijkse werkpraktijk en geeft je concrete handvatten die je in jouw verdere professionalisering helpen. Hiermee wordt een vertaalslag gemaakt van de theorie naar de praktijk.

coaching on the job

Coaching on the job.

Bij coaching on the job krijgen deelnemers de gelegenheid om individueel en resultaatgericht te werken aan gespreks- en conflictvaardigheden, onder leiding van een professional. Het motto is “doen”. We werken met actuele en zelf ingebrachte werksituaties. Samen gaan we aan de slag met de voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld live (klacht-)gesprekken, zoals het eerste verkennende telefoontje na binnenkomst van de klacht, hoorgesprekken en informele gesprekken. Je krijgt na elk gesprek feedback op maat om zodoende de nieuwe vaardigheden direct te kunnen uitproberen en toe te passen.

Uiteraard behoren teamcoaching en coaching van externe (klacht-, bezwaar-, ombuds- en huur) commissies ook tot de mogelijkheden. Vraag naar de mogelijkheden!

Heeft u interesse in een coaching?

Neem dan contact op met ynParley.