DIENSTEN

Jezelf versterken in effectieve klachtbehandeling of conflicthantering? ynParley helpt je met praktische handvatten.

Hulp nodig bij lastige gesprekken? ynParley biedt individuele begeleiding vanuit jouw eigen werksituatie en leerwensen.

Effectiever worden in jouw communicatie met burgers of collega’s? ynParley geeft praktische resultaatgerichte Masterclasses.

Advisering over invoering van effectieve werkprocessen in primo, klachten of bezwaren? ynParley geeft advies op maat.

Een conflict waar je niet uit komt? ynParley staat garant voor professionele, externe en onafhankelijke procesbegeleiding.