NIEUWS

10
apr

DE opleiding voor klachtbehandelaars bij de overheid: op 6 en 13 november 2018!

Klachtbehandelaars die binnen de overheid werkzaam zijn moeten, naast juridische kennis van het klachtrecht, in toenemende mate ook beschikken over conflictvaardigheden en creativiteit. Om die reden ontwikkelden @CarolineKoetsenruijter en @Yvette Nass de leergang “KlachtWijzer”. Een unieke combinatie van kennisoverdracht en training van essentiële vaardigheden in conflicthantering, neutraliteit en procedurele rechtvaardigheid. Met als resultaat dat je...
LEES MEER
05
apr

Informeel overleg en/of horen?

Wanneer merken we een “klachtgesprek” aan als een informeel overleg en wanneer als een hoorgesprek? In de praktijk blijkt dit onderscheid lastig. Vaak horen wij terug dat klagers en/of beklaagden vooraf niet (goed) geïnformeerd worden over de status van een “klachtgesprek”. Wordt vooral verkennend gezocht naar oplossingsrichtingen, of is onderzoek doen en oordeelsvorming het hoofddoel...
LEES MEER
14
dec

Nieuw: De RegelWijzer!

Een nieuwe tool, toepasbaar in de werkpraktijk van professionals, werkzaam binnen het domein van klachtbehandeling. De RegelWijzer is een compilatie van de top 10 belangrijkste juridische basisvereisten uit hoofdstuk 9 Awb, die gelden voor interne klachtbehandeling.
LEES MEER
07
dec

Veel interactie in de Masterclass “Klachtwijzer” op studiemiddag Vereniging voor Klachtrecht.

Op 22 november gaven @Caroline Koetsenruijter en ik de Masterclass KlachtWijzer op de studiemiddag voor de Vereniging voor Klachtrecht, te Utrecht. We namen klachtbehandelaars op een interactieve wijze mee in “De reis van de klacht” voor een procedureel rechtvaardige en rechtmatige klachtbehandeling. Aan de hand van onze KlachtWijzer. En ook onze nieuwe RegelWijzer. Onze presentatie...
LEES MEER