DE opleiding voor klachtbehandelaars bij de overheid: op 6 en 13 november 2018!

Klachtbehandelaars die binnen de overheid werkzaam zijn moeten, naast juridische kennis van het klachtrecht, in toenemende mate ook beschikken over conflictvaardigheden en creativiteit. Om die reden ontwikkelden @CarolineKoetsenruijter en @Yvette Nass de leergang “KlachtWijzer”. Een unieke combinatie van kennisoverdracht en training van essentiële vaardigheden in conflicthantering, neutraliteit en procedurele rechtvaardigheid. Met als resultaat dat je als klachtbehandelaar over de vereiste kennis, kunde en attitude beschikt om klachten professioneel en effectief te behandelen.
Dit najaar wordt de leergang nog slechts eenmaal aangeboden en wel op 6 en 13 november 2018. Inschrijven kan, zowel individueel als per groep, tot 1 mei 2018 via info@instituut-kcb.nl of info@ynparley.nl . Wij hebben er zin in!

Leave a Reply

79 + = 82