ADVIES

Zicht krijgen op de mogelijkheden voor het versterken van de huidige wijze van klacht-en/of bezwaarbehandeling?

ynParley adviseert diverse bestuursorganen over procesoptimalisaties bij klacht- en of bezwaarbehandeling. Wij adviseren hoe effectief om te gaan klachten en/of bezwaren vanuit de gewenste doelen zoals leren van klachten en herstel van vertrouwen. Wij adviseren over een effectieve klacht- en/of bezwaarbehandeling en kijken samen met welke stappen daarvoor gezet moeten worden in de organisatie. Ook procesoptimalisatie van de besluitvorming in primo behoort tot de mogelijkheden.

Voordat wij met een advies komen, krijgen wij graag een beeld hoe de reis van de klacht of het bezwaar nu in de praktijk verloopt. Wij doen dit onder andere vanuit de volgende advies mogelijkheden. Vraag vrijblijvend naar meerdere mogelijkheden!

Advies

Kwalitatieve analyse praktijkdossiers geschilbeslechting

In het kader van verkennende kwalitatieve onderzoek analyseren wij minimaal vijf klacht- en/of bezwaarsdossiers waarbij wij in het bijzonder zullen ingegaan op:

  1. de borging van de procedurele rechtvaardigheidsfactoren voice, respect en explanations;
  2. de wijze waarop wordt omgegaan met factoren die escalatie kunnen versterken (zoals tijdsverloop en onzekerheid);
  3. opvallend conflictgedrag.
Advies

Organisatievorm helder krijgen.

Wij stellen vast welke organisatie rondom klacht- en/of bezwaarbehandeling er al bestaan welke er nog gemist worden. Wij doen dit aan de hand van de KlachtWijzer. Hierin staan de (minimale) organisatienormen die een effectieve en procedureel rechtvaardige klacht- en of bezwaar behandeling mogelijk maken.

Vanuit deze uitgangspositie komt ynParley met een aantal concrete adviezen en suggesties voor een effectieve(re) bezwaar- en/of klachtbehandeling.

Wilt u graag advies van ynParley?

Neem dan contact op.

Deze website maakt gebruik van cookies. Opgebouwde informatie in cookies wordt uitsluitend gebruikt om de werking van deze website te analyseren, te verbeteren en de relevantie van ons aanbod te verhogen. Cookies worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of e-mailadres en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Lees onze privacyverklaring of onze cookieverklaring voor meer info.