CONFLICTBEMIDDELING

Heb je een conflict waar je niet uit komt? ynParley helpt je bij het beheersen en duurzaam oplossen van conflictsituaties. YnParley verbindt uiteenlopende belangen met elkaar en draagt daarmee bij aan herstel van communicatie en relatie(s), waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen.

Mogelijk vormen van begeleiding die ynParley biedt, zijn:

Conflictbemiddeling

Onafhankelijke procesbegeleiding

Op zoek naar een ervaren, onafhankelijke procesbegeleider?
In situaties waarin een conflict dreigt of speelt en mediation (nog) niet aan de orde is, kan een goed gesprek vaak al uitkomst bieden om de kou uit de lucht te halen. Denk aan een situatie waarin een vergunningverlener en een aanvrager om bijvoorbeeld een horecavergunning er samen niet uitkomen, of een situatie waarin frustraties bij een burger zijn opgelopen omdat zijn uitkering nog steeds niet rond is. In deze, en in andere situaties, kan ik voor uw organisatie onafhankelijk, onpartijdig en effectief het gesprek begeleiden.

Conflictbemiddeling

Mediation

Op zoek naar een ervaren mediator waarbij uw organisatie als bestuursorgaan betrokken is?
In verder geëscaleerde situaties waarin u er als organisatie niet (meer) uit lijkt te komen met een burger of bewonersgroep, kan mediation een zeer goede manier zijn om het conflict op te lossen. Denk daarnaast ook aan situaties waarin een team of groep collega’s binnen uw organisatie niet (meer) goed functioneert of sprake is van een conflict tussen medewerkers onderling. In dit soort situaties ga ik als mediator graag aan de slag.

Conflictbemiddeling

Gespreksleider informeel overleg

Behoefte aan een onafhankelijk gespreksleider bij een informeel overleg?
Steeds vaker maken klagers en bezwaarmakers de geïnformeerde keuze voor een informeel overleg, in plaats van een juridische bezwaar- of klachtenprocedure. Ook bij bewoners overleggen wordt steeds vaker gekozen voor de vorm van een informeel gesprek. Maar denk ook aan het begeleiden van informeel overleg bij een burenconflict dat wordt uitgespeeld via de gemeente door meldingen, verzoeken tot handhaving. In deze gevallen help ik uw organisatie in het neutraal en effectief voorbereiden en voeren van het informele overleg.

Heeft u interesse in een procesbegeleiding of mediation?

Neem dan contact op met ynParley.

Deze website maakt gebruik van cookies. Opgebouwde informatie in cookies wordt uitsluitend gebruikt om de werking van deze website te analyseren, te verbeteren en de relevantie van ons aanbod te verhogen. Cookies worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of e-mailadres en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Lees onze privacyverklaring of onze cookieverklaring voor meer info.