IN GESPREK

Goede gesprekken voeren is een essentiële vaardigheid in ons werk als professional binnen de overheid.  Je werk wordt er leuker van en de kwaliteit van je werk beter. Goede gesprekken voeren vraagt niet alleen iets van de ander, maar ook van jouzelf. En dat is soms nog best moeilijk! Zeker als je te maken krijgt met een conflictsituatie of lastig gedrag. Hoe ga je om met een gefrustreerde boze burger? Of een botte, grensoverschrijdende collega?

ynParley helpt je hierbij met training, coaching en advies op maat. Waardoor  je gespreksvaardiger wordt en je je zekerder voelt in gesprekken en conflictsituaties.

 ynParley gaat over “parleys”, over effectief in gesprek komen met elkaar. Al eeuwenlang bewijzen parleys te leiden tot duurzame conflictoplossingen. Aan deze doelstelling verbond ik mijn naam. Vandaar de naam ynParley.

Jezelf versterken in effectieve klachtbehandeling of conflicthantering? ynParley helpt je met praktische handvatten.

Leren op je eigen werkplek? ynParley biedt individuele begeleiding vanuit jouw eigen werksituatie en leerwensen.

Effectiever worden in jouw communicatie met burgers of collega’s? ynParley geeft praktische resultaatgerichte Expertmodules.

Advisering over invoering van effectieve werkprocessen in primo, klachten of bezwaren? ynParley geeft advies op maat.

Een conflict waar je niet uit komt? ynParley staat garant voor professionele, externe en onafhankelijke procesbegeleiding.

Publicaties

ynParley wil graag haar expertise op het gebied van klachtbehandeling en conflicthantering zo breed mogelijk delen. Daarom publiceert ynParley in vaktijdschriften, ontwikkelt zij Infographics en draagt zij inhoudelijk bij aan publicaties, onderzoeken, adviezen en instructiefilms. Hieronder de laatste publicaties.

RegelWijzer

Welke regels gelden er voor klachtbehandeling? Wat mag ik als klachtbehandelaar wel of niet binnen de Algemene wet bestuursrecht? De RegelWijzer is een compilatie van de top 10 belangrijkste juridische basisvereisten uit hoofdstuk 9 Awb, die gelden voor interne klachtbehandeling. Direct toepasbaar in de praktijk van professionals in het klachtrecht.

KlachtWijzer

Wat zijn de minimum organisatienormen voor een effectieve en behoorlijke klachtbehandeling? Samen met de Infographic Intern Klachtrecht wijst de KlachtWijzer de route hoe effectief om te gaan met klachten. Wijzer en bewuster.

“Intern klachtrecht; formeel of informeel?”

Het is een misverstand dat een informele en formele aanpak van klachten tegenover elkaar staan. Daarover en over andere mis(ver)standen gaan deel 1 en 2 van dit artikel.

Infographics Intern klachtrecht

De infographics “Intern Klachtrecht” tonen hoe de optimale reis van de klacht er vanuit procedurele rechtvaardigheid en rechtmatigheid uitziet.

Instructiefilm: Informeel overleg

Wat zijn de do’s en dont’s bij een informeel gesprek? De instructiefilm geeft praktische en concrete tips aan gespreksleiders en deelnemers bij een informeel overleg.

Prettig contact met de overheid deel 3, Juridische handreiking informele aanpak

Deze handreiking geeft een antwoord op de vraag hoe de informele aanpak zich verhoudt tot de regels van de Algemene wet bestuursrecht.

Prettig contact met de overheid deel 2, Eindrapportage pioniertraject mediationvaardigheden resultaten, analyses & aanbevelingen

Deze eindrapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de kosten en de knelpunten van formele bezwaar- en beroepsprocedures.

Prettig contact met de overheid deel 1, Praktische handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheden

Deze praktijkhandleiding biedt informatie, tips, praktijkverhalen en allerlei instrumenten om zelf een pilotproject op te starten, het benodigde verandermanagement vorm te geven, en de benodigde mediationvaardigheden eigen te maken.

Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger.

Door op een passende en oplossingsgerichte manier contact te hebben met burgers en bedrijven, kunnen overheden effectiever communiceren. In dit advies geeft de Raad voor het openbaar bestuur aanbevelingen op dit punt.

Samenwerking

ynParley werkt veel samen met onderstaande collega's
Caroline Koetsenruijter

Instituut KCB

Dennis De Getrouwe

De Getrouwe training & coaching

André Stuut

Stuut training, coaching & bemiddeling

Joke Damen

Alpha Mediation

OPDRACHTGEVERS

ynParley werkt voor en samen met vele gemeenten, provincies, ministeries, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, universiteiten, advocatuur, rechtspraak en zelfstandige bestuursorganen.

Zij werkt onder andere voor de Ministeries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Vereniging voor Klachtrecht, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Raad voor de Rechtspraak. Ook werkt zij voor de gemeenten Amsterdam, Breda, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Lelystad, Oss, Etten-Leur, Drimmelen, Geertruidenberg,  Horst aan de Maas, Kapelle, Veere, Terneuzen, Reimerswaal, Sluis, Borsele, Schouwen-Duiveland, Goes en Rucphen.

Vanuit de samenwerking met Instituut KCB werkt ynParley ook voor: Nationale Politie, Hoge Raad der Nederlanden, Raad voor de Kinderbescherming, landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Centraal Bureau Rijvaardigheid,  Universiteit van Utrecht, Huurcommissie, Nationaal Coördinator Groningen, Sociale Verzekeringsbank en het Vervangingsfonds Participatiefonds. Ook werkte zij voor het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Sociale Zaken, provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, alsmede de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Utrecht, Nuth, Onderbanken, Schinnen en Wageningen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Opgebouwde informatie in cookies wordt uitsluitend gebruikt om de werking van deze website te analyseren, te verbeteren en de relevantie van ons aanbod te verhogen. Cookies worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of e-mailadres en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Lees onze privacyverklaring of onze cookieverklaring voor meer info.