OVER YNPARLEY

Yvette Nass
Professional in conflicthantering en klachtbehandeling

Ik ben gedragstrainer, gesprekscoach, conflictbemiddelaar en jurist binnen de overheid. Brede kennis en ervaring met de “informele aanpak ”, mediation en klachtbehandeling zet ik in om ambtenaren, zowel individueel als in teamverband, op het allerhoogste niveau te trainen, coachen en adviseren in het effectief omgaan met lastige gesprekken en conflictsituaties. Zowel intern als extern.

Het resultaat van mijn aanpak is dat je lastig gedrag herkent en gericht leert beïnvloeden. Hierdoor heb je regie op jezelf en op het gesprek met de ander.  Conflicten worden hiermee voorkomen en duurzaam opgelost. Dit levert op: een effectievere communicatie, betere dienstverlening, minder procedures en meer tevredenheid van zowel ambtenaar als burger.

Door mijn visie op conflictoplossing uit te dragen en breed te delen, wil ik mensen met elkaar verbinden. Op deze wijze wil een bijdrage leveren aan een sociale(re) maatschappij en betekenisvol zijn voor anderen.

Yvette Nass

“Gehoord worden begint met luisteren”

Winnaar PCMO-award 2013:
categorie Beste gespreksleider

Praktisch

ynParley kent de overheid van binnenuit. Zij deelt bruikbare tips uit eigen ervaringen die direct toepasbaar zijn in ieders werkpraktijk.

Professioneel

ynParley heeft een achtergrond als jurist en gecertificeerd mediator. Met de brede kennis van en ervaring met conflicthantering en klachtbehandeling, wordt een unieke koppeling gelegd tussen theorie, praktijk en werkervaring, waarmee professionals binnen de overheid versterkt worden in hun werk.

Procedureel rechtvaardig

Een eerlijke procedure maakt dat acceptatie ontstaat voor besluiten van de overheid en burgers zich gehoord “weten”. ynParley laat zie hoe zo een ruit kan zien.

Persoonlijk

ynParley heeft als levensmotto “alles met aandacht”. Gewerkt wordt vanuit vertrouwen in de ander waardoor verbinding en persoonlijke groei ontstaan.

Positief

ynParley kijkt naar wat er wel kan en niet naar wat er niet kan. Deze manier van denken en kijken schept mogelijkheden en kansen en relativeert zorgen en angsten.

Nieuwsgierig geworden naar mijn aanbod?

Neem contact met me op en ik kom graag met je In Gesprek!