Prettig contact met de overheid deel 3, Juridische handreiking informele aanpak

Bronwww.prettigcontactmetdeoverheid.nl
UitgeverMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2011)
Tags

Deze handreiking geeft antwoord op de vraag hoe de informele aanpak zich verhoudt tot de procedurele regels van de Algemene wet bestuursrecht over de totstandkoming van besluiten, het beslissen op bezwaren en het behandelen van klachten.

Downloaden publicatie

Klik op onderstaande link om deze publicatie te downloaden.

Prettig contact met de overheid 3