TRAINING

Unieke aanpak

ynParley is een gespecialiseerd trainingsbureau voor bestuursorganen, ombudsinstituten, onderwijs en rechtspraak. Wij helpen organisaties op weg die worstelen met een effectieve(re) klacht- of bezwaarbehandeling, effectieve(re) communicatie intern en/of extern en het voeren van slecht nieuws gesprekken. 

ynParley staat bekend om resultaatgerichte vaardigheidstrainingen en leertrajecten van hoge kwaliteit, met hoge klantwaarderingen. Wij werken alleen met trainers die bij de overheid, ombudsinstituten, bezwarencommissies, onderwijs en rechtspraak werkzaam zijn (geweest). Wij kennen de praktijk van binnenuit. Wij zijn klachtbehandelaar, jurist en mediator en behandelen zelf ook (complexe) klachten.

Wat ons onderscheidt van andere trainingsbureaus is onze werkwijze. Waarbij bij wij vanuit onze jarenlange expertise en ervaring met conflicthantering en klachtbehandeling,  korte stukjes theorie verbinden aan de eigen werkpraktijk van de klachtbehandelaars. Interactief en praktijkgericht. 

Waar wij sterk in zijn is het creëren van een veilige leeromgeving voor alle deelnemers. Wij doen dit door een beproefde en specifieke opbouw van de training. Waarbij we meteen vanaf de start van de training interactief en intensief met de deelnemers aan de slag gaan. Dit vergt ook een stukje discipline van de deelnemers zelf. Wij vragen alle deelnemers op tijd te zijn en tussentijds geen andere afspraken te plannen of eerder weggaan. Vaak adviseren wij dan deel te nemen op een ander moment.

Uit onderzoek is gebleken dat onze trainingen en leertrajecten van het allerhoogste niveau zijn en een langdurig positief effect hebben. Wij worden gemiddeld beoordeeld met een 8.7. Mocht er onverhoopt toch een klacht zijn over de trainingen dan lossen we het samen op. Zie hier onze klachtenregeling. 

 

Resultaten

Onze training vraagt naast motivatie dus (ook) om een inspanningsverplichting van jou. Uit onze evaluaties blijkt dat dit oplevert dat je na de training:

  • Effectief handelt in conflict- en probleemsituaties.
  • Adequaat reageert op weerstand.
  • Emoties van jezelf en anderen kunt hanteren.
  • Grenzen stelt op grensoverschrijdend gedrag.
  • Regie hebt op jezelf en op het gesprek met de ander, door gerichte gedragsbeïnvloeding.

Hieronder volgt een indruk van het trainingsaanbod. Neem gerust contact op voor meer mogelijkheden!

Basistraining

Klachtherkenning

 

Welke uiting van ongenoegen moet aangemerkt worden als een klacht? En welke niet?

Klachten moeten onderscheiden worden van bezwaren en meldingen. In de praktijk blijkt dit nog niet zo makkelijk. Zeker niet als de burger zijn klacht niet als klacht presenteert. Of als sprake is van een overlap en samenloop met een bezwaar of melding.. Klachten zijn dus niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Met de training Klachtherkenning helpen we je daarbij. Aan de hand van praktische voorbeelden geven we je handvatten hoe je een klacht herkent.

 

Basistraining

"Conflictetiquette; Regievoering in conflictsituaties"

 

Wil jij je in korte tijd de basisbeginselen eigen maken hoe je regie voert in conflictsituaties? 

Maak dan kennis met de basistraining “Conflictetiquette”. Aan de hand van de top 10 van grootste valkuilen bij conflicten, trainen de deelnemers vaardigheden in conflicthantering. In deze interactieve training wordt de deelnemer zich bewust van zijn eigen houding in conflictsituaties en ontwikkelt hij competenties om beter om te gaan met de weerstand die hij en de ander hebben veroorzaakt. De deelnemer doorloopt als het ware een conflictreis via vele conflictsituaties die zich in de praktijk van de deelnemer (kunnen) voordoen.

Gaandeweg traint hij onder meer hoe hij zich het best kan voorbereiden, hoe hij iemand die in zijn standpunt vastzit, kan ‘loswrikken’, hoe hij meewerkend gedrag kan stimuleren en hoe hij zijn eigen emoties kan reguleren.

Basistraining

"Best of: Prettig contact bij klachten"

 

Wil jij je bekwamen in het herkennen en gericht beïnvloeden van gedrag en lastige gesprekspatronen in (klacht-)gesprekken? Hoe ga je om met een emotionele burger of een botte collega? Hoe stel je effectief een grens of stop jij jouw dienstverlening? Hoe blijf je in coöperatief gedrag terwijl je je in een gesprek aangevallen voelt? Hoe voorkom je dat je in standpunten verzandt en niet verder komt dan welles/nietes?

Herken jij deze dilemma’s? Maak dan kennis met de basistraining “Best of: Prettig contact bij klachten”. In deze training trainen wij gespreks- en conflictvaardigheden in die behulpzaam zijn bij het voeren van effectieve gesprekken. Naast vaardigheden reiken wij een beproefde structuur aan voor het (eerste) telefonische klachtgesprek met klager en/of beklaagden.

Verdiepingstraining

Begeleiden van informeel overleg

 

Hoe breng je partijen met elkaar aan tafel en wat is de rol van een effectieve klachtbehandelaar hierbij? Hoe houdt je regie met twee personen aan tafel die het niet met elkaar eens zijn? Hoe activeer je hen weer naar elkaar te luisteren?

In deze training gaan we aan de slag met een vervolgstap in de klachtbehandeling, het als klachtbehandelaar begeleiden van een informeel overleg. Met als doel het zoeken naar oplossingsrichtingen in wederzijds belang. Tijdens de training staan mediationtechnieken en  belangenvinding centraal. We leren de deelnemers vanuit een tussenpartijdige rol tijdens een informeel overleg te bouwen aan bereidheid er samen uit te komen en geven inzicht hoe bewegingsruimte te vergroten en alle invalshoeken op te halen. Speciale aandacht tijdens deze training is er voor het “rolvast” zijn en blijven naar alle partijen qua neutraliteit, onpartijdigheid.

Verdiepingstraining

(ambtelijk) horen voor bezwaar- en/of klachtbehandelaars

 

Hoe blijf je procedureel rechtvaardig communiceren en optreden bij een formeel vervolg op een klacht of bezwaar? Hoe geef je ook dan voice, respect en explanation aan de klager en beklaagde(n)? Of bezwaarmaker?

Tijdens deze training zoomen we in op hoe we procedureel rechtvaardig blijven communiceren en optreden bij een formeel vervolg op een klacht of bezwaar. We trainen desgewenst ook op de hybride vorm waarbij het vervolggesprek start als informeel overleg en over kan gaan in ambtelijk horen.

Opleiding

KlachtWijzer

 

Wil je je als klachtbehandelaar verder professionaliseren door je juridische kennis en gespreksvaardigheden te versterken?

In de opleiding “KlachtWijzer” staan we uitgebreid stil bij het hoe en waarom van een effectieve en behoorlijke klachtbehandeling. De reis van de klacht staat centraal, vanaf het moment van binnenkomst tot het moment van afhandeling van de klacht. We trainen zowel de essentiële vaardigheden in conflicthantering, neutraliteit en procedurele rechtvaardigheid, als ook vereiste kennis van klachtrecht in de verschillende fasen van klachtbehandeling. Deze training is ook in deelmodules te volgen. 

Heeft u interesse in een training?

Neem dan contact op met ynParley.

Deze website maakt gebruik van cookies. Opgebouwde informatie in cookies wordt uitsluitend gebruikt om de werking van deze website te analyseren, te verbeteren en de relevantie van ons aanbod te verhogen. Cookies worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of e-mailadres en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Lees onze privacyverklaring of onze cookieverklaring voor meer info.